สอบถามข้อมูลโทร 076-211330
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

สอบถามข้อมูล

กรุณาเลือกประเภทเรื่องที่สอบถาม
กรุณาเลือกอำเภอที่เกี่ยวข้อง
กรุณาเลือกตำบลที่เกี่ยวข้อง
กรุณากรอกชื่อเรื่อง
กรุณากรอกรายละเอียด
กรุณากรอกชื่อผู้สอบถาม/ชื่อหน่วยงาน
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ