สอบถามข้อมูลโทร 076-211330
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เวลาทำการ

  • วันจันทร์ 08.30 น. - 16.30 น.
  • วันอังคาร 08.30 น. - 16.30 น.
  • วันพุธ 08.30 น. - 16.30 น.
  • วันพฤหัสบดี 08.30 น. - 16.30 น.
  • วันศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดทำการ
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ