ระบบงานข้อมูล


Generic placeholder image
HDC on cloud
ข้อมูล 43 แฟ้ม ระดับจังหวัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Generic placeholder image
QOF & PPA เขต
ระบบตรวจสอบข้อมูลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด QOF และ PPA รายบุคคล
เขตสุบภาพที่ 11
Generic placeholder image
QOF & PPA จังหวัด
ระบบตรวจสอบข้อมูลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด QOF และ PPA รายบุคคล
จังหวัดภูเก็ต
Generic placeholder image
Health KPI
ระบบรายงานตัวชี้วัด
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Generic placeholder image
COCKPIT 11
ระบบรายงานตัวชี้วัดระดับเขต
เขตสุบภาพที่ 11
Generic placeholder image
Data Center
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.